เริ่มเล่นหุ้น.net

วิธีเพิ่มเส้นเทรดไลน์และเปลี่ยนไทม์เฟรม แอพ mt4

วิธีเพิ่มเส้น trade line แอพเล่นหุ้น mt4

แตะรูปเรขาคณิตวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้านข้าง แล้วเลือกเส้นเฉียง “/” หรือ เลือกจากแผงเมนูวงกลมกํได้

วิธีเพิ่มเส้นtrade lineบนแอพmt4
แตะรูป เรขาคณิต จากแผงเมนูด้านข้าง แล้วเลือก เส้นเฉียง “/”

วิธีเลือกไทม์เฟรมบนแอพเล่นหุ้น mt4

แตะหน้าจอบนกราฟแล้วเลือกเปลี่ยนไทม์เฟรมได้จากแผงเมนูวงกลม

วิธีเลือกไทม์เฟรมบนแอพmt4
แตะหน้าจอ เลือกไทม์เฟรม เช่น M1 M5 M15

M1 มาจาก ไทม์เฟรม 1 นาที
M5 มาจาก ไทม์เฟรม 5 นาที
M15 มาจาก ไทม์เฟรม 15 นาที
M30 มาจาก ไทม์เฟรม 30 นาที
H1 มาจาก ไทม์เฟรม 1 ชั่วโมง
H4 มาจาก ไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง
D1 มาจาก ไทม์เหรม 1 วัน
W1 มาจาก ไทม์เฟรม 1 สัปดาห์
MN หมายถึง ไทม์เฟรม 1 เดือน

Proudly powered by WordPress